Vitamin A

Strategia de dezvoltare spaţială Timişoara

Descriere

Timișoara are continuitate în folosirea planificării strategice ca instrument al dezvoltării durabile. Prin studii anterioare Primăria a formulat, în parteneriat cu mediul universitar și cu sectorul privat, viziunea de dezvoltare ca direcție majoră de ghidare a resurselor materiale, financiare și umane. Cuvintele cheie întâlnite în conținutul textului strategiei conturează imaginea unei metropole europene, cu o economie bazată pe tehnologii avansate amplasate în contextul atractiv arhitectural, cultural şi natural.
Cheia dezvoltării sustenabile este reconversia zonelor industriale centrale, activarea unor suprafeţe neutilizate şi reducerea expansiunii teritoriale necontrolate.

Stare aprobat
Client City Council of Timisoara
Colaboratori

sc Planwerk - lider asociere; Fundaţia Heritas - asociat; sc IHS România - asociat;
sc Veltona; sc Paths Route; sc Halcrow